Dostawa paliw w 2018 r. dla Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.


Ogłoszenie nr 501936-N-2018 z dnia 2018-01-08 r.

Dostawa paliw w 2018 r. dla Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt