Informacja 19.07.2023


                                                                                                                 Przemęt 19.07.2023r.

 

INFORMACJA 

  

             Informuję, że w związku z przejęciem psa Dzikop w dniu 4.07.2023 r. przez DIOZ, kontynuuję próby kontaktu z tą organizacją, a w dniu 13 lipca udałem się z pracownikami PPK Sp. z o.o.  p. Mirosławą Olszewską i p. Ireneuszem Wolniczakiem do ich siedziby w Jeleniej Górze  i schroniska w Pietrzykowie ( załączone fotografie).

Niestety nie udzielono nam żadnych informacji o miejscu przebywania naszego psa, ani o jego leczeniu. 

Ja przekazałem kolejny raz deklaracje współpracy, a przede wszystkim leczenia naszego psa, oraz pisemną prośbę w jego sprawie na którą jak dotychczas brak jakiejkolwiek odpowiedzi (prośba w załączeniu).

            Informuję także, że cały czas mam nadzieję na rozpoczęcie współpracy i dialogu z DIOZ .

 

 

 

                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                      Józef Kwaśniewicz

                                                                                     Prezes Przemęckiego Przedsiębiorstwa 

                                                                                                          Komunalnego