Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie z dnia 17 października 2019 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu wiejskiego Poświętno.