Możliwość podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sączkowo


Wójt Gminy Przemęt informuje mieszkańców wsi Sączkowo o możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

Formalności związane z uzyskaniem warunków technicznych projektowego przyłącza, odbiorem przyłącza oraz zawarciem umowy należy dokonać w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o. ul. Powstańców Wlkp.9, 64-234 Przemęt tel 65 6190112.