NOWE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI


Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. informuję, że od dnia 08.09.2021 r. obowiązywały będą nowe taryfy dotyczące cen wody i ścieków zgodnie z decyzją WR.RZT.70.294.2021 z dnia 18 sierpnia 2021r. (decyzja w załączeniu).