Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy.


Szanowni Państwo, 

informujemy, że biuro Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w dniu 24 grudnia 2018 r. będzie nieczynne.

Jednocześnie zapewniamy o ciągłości świadczonych usług, tj. dostawie wody i odbiorze ścieków oraz o nieprzerwanym funkcjonowaniu służb eksploatacyjnych.

Centralny Punkt Monitorowania działa przez całą dobę, we wszystkie dni w roku.

Sytuacje awaryjne można zgłosić pod numerem telefonu alarmowego: 785 186 906.