Wodociąg przesyłowy Wieleń - Nowa Wieś


Trwają prace przy budowie wodociągu przesyłowego Wieleń - Nowa Wieś.

W ostatnich dniach na hydroforni w Wieleniu zamontowano przepływomierz Promag W10, 5WBB2H, DN200. Kolejnym krokiem budowy będzie napełnianie oraz dezynfekcja nowowybudowanej nitki wodociągu.