Wymiana włazów studzienek kanalizacyjnych - Przemęt ul. Opacka