Nowe taryfy


Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Przemęt na okres 3 lat, obowiązujących od dnia 01.06.2018 r.