Dostawa paliw w 2019 r. dla Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.


Ogłoszenie nr 657837-N-2018 z dnia 2018-12-05 r.

Dostawa paliw w 2019 r. dla Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt