Kadra spółki


Główna Księgowa  

Ewelina Wesołowska

Specjalista d.s Księgowości, Kadr i Płac

Joanna Błaszkowska

Inspektor Ochrony Danych Osobowych  

Ireneusz Wolniczak

Dział Rozliczeń i Obsługi Klienta

Bogumiła Rozynek- Referent d/s administracyjnych i obsługi klienta

Anna Bajon- Referent d/s administracyjnych i obsługi klienta

Julita Starzonek - Pracownik biurowy

Dział  Wodociągów i Kanalizacji

Sławomir Kaźmierczak - Specjalista d/s gospodarki wodno-ściekowej

Błażej Wróblewski - Młodszy Specjalista d/s gospodarki wodno-ściekowej i zamówień publicznych