Kadra spółki


Prokurent/Główna Księgowa  

Ewelina Wesołowska

Inspektor Ochrony Danych Osobowych  

Stanisław Rozwadowski

Młodszy specjalista ds. utrzymania czystości i porządku

Monika Maćkowiak

Dział Rozliczeń i Obsługi Klienta

Bogumiła Rozynek- Młodszy specjalista d/s administracyjnych i obsługi klienta

Anna Bajon- Referent d/s administracyjnych i obsługi klienta

Zuzanna Ratajczak - Referent d/s księgowości 

Julita Starzonek - Pracownik biurowy

Dział  Wodociągów i Kanalizacji

Sławomir Kaźmierczak - Specjalista d/s gospodarki wodno-ściekowej

Błażej Wróblewski - Specjalista d/s gospodarki wodno-ściekowej i zamówień publicznych