Wydarzenia


Rozbudowa magazynu osadów ściekowych na oczyszczali ścieków w Przemęcie
29-09-2023

Rozbudowa magazynu osadów ściekowych na oczyszczali ścieków w Przemęcie

Trwa rozbudowa magazynu osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Przemęcie. Wszystkie prace tj.: wykonanie zbrojenia ścian, montaż systemu szalunków, przeprowadzili pracownicy Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.

 

Czytaj więcej
08-09-2023

Postępy prac w Siekówku

Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. informuję że, firma wykonująca budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Siekówku, rozpoczęła kolejny etap prac, polegający na budowie przyłączy kanalizacyjnych do prywatnych nieruchomości.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:          Czytaj więcej

25-08-2023

Informacja 25.08.2023

Przemęt, 25 sierpnia 2023 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

            Jako prezes Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego odpowiadam za całość funkcjonowania Spółki i jestem odpowiedzialny za wszystkie sprawy z nią związane. Na początku lipca pojawiły się publiczne informacje na temat psa Dzikopa, który został przejęty przez DIOZ. Ponieważ Czytaj więcej

Trwają prace w Siekówku
03-08-2023

Trwają prace w Siekówku

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:                                                             Czytaj więcej

Wymiana przyłączy wodociągowych - Mochy ul. Hubowa
25-07-2023

Wymiana przyłączy wodociągowych - Mochy ul. Hubowa

Trwają prace związane z wymianą przyłączy wodociągowych przed planowaną budową ulicy Hubowej w Mochach.

Czytaj więcej
Rozpoczęcie prac w Siekówku
21-07-2023

Rozpoczęcie prac w Siekówku

W dniu 20.07.2023 nastąpiło rozpoczęcie prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Siekówku.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną Czytaj więcej

19-07-2023

Informacja 19.07.2023

                                                                                                Czytaj więcej