Informacja o zmianie cen


INFORMACJA O ZMIANIE CEN

 

Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. informuję, że zgodnie z decyzją WR.RET.070.82.2018.MK Dyrektora Regionalnego Zarządu we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r. nastąpi zmiana cen za świadczone usługi na terenie gminy Przemęt.