Komunikat o możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: SOLEC, SOLEC NOWY.


Komunikat o możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach: 
SOLEC, SOLEC NOWY.

Informujemy mieszkańców miejscowości Solec oraz Solec Nowy, których nieruchomości zlokalizowane są w obrębie nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, by zgłaszali się do siedziby Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. ul. Powstańców Wlkp. 9 w Przemęcie, celem złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej można uzyskać w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: ppk-przemet.pl  
i złożyć za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub na miejscu w siedzibie Spółki. 

Szczegółowych informacji w zakresie podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej uzyskają Państwo:

- w siedzibie Spółki, 

- telefonicznie pod numerem: 65 619 01 12,

- oraz na stronie internetowej: ppk-przemet.pl