Ostatnio wykonywane prace


Ostatnie tygodnie w PPK Przemęt to czas intensywnych prac związanych z ostatnim etapem budowy wodociągu Nowa Wieś-Wieleń, prace porządkowe na terenie Gminy Przemęt oraz przygotowania do sezonu zimowego i zadbanie o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy. Informujemy również, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy kolejną inwestycję, polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej m.in. wzdłuż ulicy Lechitów w miejscowości Wieleń. Dodatkowo w ramach pozyskania sadzonek drzew wykonano nowe nasadzenia wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej Przemęt/Perkowo.