Wydarzenia


08-09-2023

Postępy prac w Siekówku

Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. informuję że, firma wykonująca budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Siekówku, rozpoczęła kolejny etap prac, polegający na budowie przyłączy kanalizacyjnych do prywatnych nieruchomości.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:          Czytaj więcej

25-08-2023

Informacja 25.08.2023

Przemęt, 25 sierpnia 2023 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

            Jako prezes Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego odpowiadam za całość funkcjonowania Spółki i jestem odpowiedzialny za wszystkie sprawy z nią związane. Na początku lipca pojawiły się publiczne informacje na temat psa Dzikopa, który został przejęty przez DIOZ. Ponieważ Czytaj więcej

Trwają prace w Siekówku
03-08-2023

Trwają prace w Siekówku

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:                                                             Czytaj więcej

Wymiana przyłączy wodociągowych - Mochy ul. Hubowa
25-07-2023

Wymiana przyłączy wodociągowych - Mochy ul. Hubowa

Trwają prace związane z wymianą przyłączy wodociągowych przed planowaną budową ulicy Hubowej w Mochach.

Czytaj więcej
Rozpoczęcie prac w Siekówku
21-07-2023

Rozpoczęcie prac w Siekówku

W dniu 20.07.2023 nastąpiło rozpoczęcie prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Siekówku.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną Czytaj więcej

19-07-2023

Informacja 19.07.2023

                                                                                                Czytaj więcej

13-02-2023

Komunikat o możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: SOLEC, SOLEC NOWY.

Komunikat o możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach: 
SOLEC, SOLEC NOWY.

Informujemy mieszkańców miejscowości Solec oraz Solec Nowy, których nieruchomości zlokalizowane są w obrębie nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, by zgłaszali się do siedziby Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. ul. Powstańców Wlkp. 9 w Przemęcie, celem złożenia Czytaj więcej