ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. LECHITÓW, UL. JAWOROWEJ, UL. LETNISKOWEJ, UL. OSIEDLOW