Zapytanie ofertowe - „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej, ul. Malwowej, ul. Czereśniowej, ul. Wiśniow