Dostawa paliw w 2020 r. dla Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.


Ogłoszenie nr 627270-N-2019 z dnia 2019-11-25 r.

Dostawa paliw w 2020 r. dla Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt